Preskocit navigáciu

Ukončenie pôsobenia náčelníčky štábu Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Trenčín v OS SR


Ukončenie pôsobenia náčelníčky štábu Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Trenčín v OS SR

Po viac ako 4 ročnom pôsobení vo funkcii náčelníčky štábu Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Trenčín a takmer tridsaťštyri ročnej vojenskej kariére, podplukovníčka Elena Hrabáková ukončila dňom 30. apríla 2022 svoju dlhoročnú a bohatú vojenskú kariéru v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. A práve pri tejto príležitosti sa 28. apríla 2022 v trenčianskych kasárňach Slovenského národného povstania uskutočnil slávnostný nástup brigády bojového zabezpečenia. Nástupu sa zúčastnili zástupca veliteľa pozemných síl ozbrojených síl brigádny generál Ivan Balog, náčelník štábu veliteľstva pozemných síl plukovník Roland Bartakovics, veliaci poddôstojník pozemných síl štábny nadrotmajster Rastislav Bodnár, veliteľ Brigády bojového zabezpečenia plukovník generálneho štábu Jozef ŠEVČÍK, ako i ďalší významní hostia. Po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky a privítaní hostí, nasledovalo prečítanie personálneho rozkazu riaditeľa personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, rozkazu náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky o udelení vojenských vyznamenaní a mimoriadnych ocenení a disciplinárny rozkaz o udelení disciplinárnej odmeny „čestný zápis do vojenskej kroniky“ brigády bojového zabezpečenia podplukovníčky Hrabákovej.
Brigádny generál Balog vo svojom príhovore poďakoval za doterajšiu prácu podplukovníčke Hrabákovej a všetkým príslušníkom brigády bojového zabezpečenia poďakoval za ich svedomitú, spoľahlivú a zodpovednú prácu.
Ďalej so svojim príhovorom vystúpil plukovník ŠEVČÍK, ktorý povedal: „Urobil som dobre, keď som v roku 2018 na pozíciu náčelníka štábu veliteľstva brigády bojového zabezpečenia ustanovil práve podplukovníčku Hrabákovú, pretože počas celej doby čo bola podplukovníčka Hrabáková na funkcii náčelníčky štábu veliteľstva brigády jej profesionálny a zodpovedný prístup viedol k rozvoju Brigády bojového zabezpečenia“.
Na záver so svojím príhovorom vystúpila podplukovníčka Hrabáková, ktorá poďakovala príslušníkom pozemných síl a aj všetkým príslušníkom brigády bojového zabezpečenia za ich zodpovednú prácu nie len v prospech Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Trenčín, ale i v prospech celej Brigády bojového zabezpečenia a Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
“ Vám kolegyne a kolegovia prajem pevné zdravie, veľa úspechov nielen v pracovnom ale aj osobnom živote a ešte raz vám všetkým ďakujem.“


NŠ 2022NŠ 2022NŠ 2022NŠ 2022NŠ 2022 1NŠ 2022 1NŠ 2022 1NŠ 2022 1NŠ 2022 2NŠ 2022 2NŠ 2022 2NŠ 2022 2NŠ 2022 3NŠ 2022 3NŠ 2022 3NŠ 2022 3

Autor: rtm. Janošťák , Foto: rtm. Janošťák - Dátum: 28.04.2022
Čítanosť: 2023
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share