Preskocit navigáciu

Vyhodnotenie uplynulého výcvikového roka veliteľom bbz


Vyhodnotenie uplynulého výcvikového roka veliteľom bbz Tak ako bolo zvykom po uplynulé roky, i tento rok nastal čas vyhodnotiť splnenie stanovených úloh veliteľa brigády bojového zabezpečenia (ďalej len ,,bbz“) uplynulého výcvikového roka. V priestoroch Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia Trenčín a stálych posádok priamo podriadených útvarov bbz (ďalej len ,,PPÚ“) bolo 17. marca 2021 prostredníctvom video mítingu vykonané veliteľské zhromaždenie veliteľa bbz. Na tomto mítingu sa stretli hlavní funkcionári veliteľstva brigády a PPÚ. Po otvorení veliteľského zhromaždenia a úvodnom slove veliteľa bbz plukovníka Jána Bujňáka nasledovalo vyhodnotenie služobnej a pracovnej disciplíny za výcvikový rok 2020, ktoré vykonala náčelníčka štábu veliteľstva bbz podplukovníčka Elena Hrabáková. Po naplnení prvého bodu programu si opäť vzal slovo plukovník Bujňák, ktorý vo svojom vystúpení vyhodnotil splnenie rozhodujúcich úloh vo výcvikovom roku 2020. Vzhľadom na respiračné ochorenie COVID-19, ktoré zasiahlo nielen Slovenskú republiku, ale i celý svet, rok 2020 zhodnotil ako rokom náročným a plným výziev. Výzvy, o ktorých plukovník Bujňák hovoril, boli splnené s nasadením, vysokou profesionalitou a odhodlaním na všetkých stupňoch velenia a riadenia PPÚ, najmä v boji s pandémiou COVID-19. V závere svojho vyhodnotenia sa poďakoval všetkým tým, ktorí k plneniu úloh brigády pristúpili zodpovedne, svedomito a spoľahlivo, a tým podporili úsilie nielen bbz, ale aj úsilie celých Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V treťom bode programu so svojim vyhodnotením na tému ,,Rozbor vzniku škôd a strát v bbz za rok 2020“ vystúpil náčelník logistiky podplukovník Bednárik, ktorý vyhodnotil škody a straty spôsobené na vojenskej technike a materiály za rok 2020. V obedňajších hodinách pokračovalo veliteľské zhromaždenie svojou druhou a zároveň záverečnou časťou – poradou veliteľa bbz, ktorej sa zúčastnili už len velitelia PPÚ. Zástupca veliteľa brigády plukovník Murárik oboznámil jednotlivých veliteľov PPÚ so závermi a úlohami vyplývajúcich z Vojenskej rady veliteľa pozemných síl.


Autor: Sek vel.bbz - Dátum: 17.03.2021
Čítanosť: 567
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share