Preskocit navigáciu

História Opravárenského práporu Martin


História Opravárenského práporu Martin

Opravárenský prápor oslavuje v tomto roku okrúhle 70. výročie svojho vzniku. Svojou dĺžkou pôsobenia patrí v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky k útvarom s najdlhšou históriou. Dňa 15. novembra 1950 bola rozkazom ministra národnej obrany ustanovená tanková divízia, ktorá niesla historický názov „Kyjevsko – Dukelsko – Ostravský zväzok“ a súčasťou tejto divízie boli „Divízne tankové opravovne“. V roku 1968 boli už ako 1. prápor opráv techniky premiestnené do posádky Martin. Dňom 1. júla 2014 sa opravárenský prápor stal súčasťou vytvorenej Brigády bojového zabezpečenia Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prvým veliteľom bol poručík Jiří Mandát. Ďalšími veliteľmi práporu boli podplukovníci František Grappa, Emil Žec, Igor Šimurka, Dušan Hruška, Daniel Miartuš, Richard Masný, Ľubomír Matta, Daniel Ličko, Vladimír Kotrus a súčasným veliteľom práporu je podplukovník Rastislav Bodik.

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky Opravárenský prápor v Martine si vzorne plnil a plní úlohy súvisiace zo zabezpečením opráv výzbroje a techniky v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Za kvalitné a zodpovedné plnenie úloh bol pri príležitosti 66. výročia vzniku práporu, kolektív opravárenského práporu za svoju prácu ocenený Pamätným krížom náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky III. stupňa. Veliteľ bojovej logistickej podpory MAT nášmu prvku udelil Pamätný odznak veliteľa v misii ISAF. Najväčším ocenením práporu v jeho histórii je zapožičanie bojovej zástavy v roku 2019 prezidentom SR za dlhodobé dosahovanie výborných výsledkov.

Členstvo Slovenskej republiky v NATO a Európskej únii prinieslo úlohy a výzvy aj pre opravárenský prápor. Predovšetkým vyčleňovaním jednotiek k splneniu cieľov síl NATO. Od roku 2009, kedy sa vykonala prvá certifikácia 1. opravárenskej roty zaradenej do NRF 10 a následne jednotky opravárenského práporu vykonali certifikáciu Síl rýchlej reakcie NATO NRF 2012, 2013, 2014, 2015, a 11., 12. a 22. mechanizovanej prápornej skupiny a zoskupenia bojových skupín Európskej únie. V súčasnosti sa opravárenský prápor podieľa na plnení „Cieľov spôsobilostí 2017, Národných podporných prvkov (NSE) deklarovaných jednotiek, 13. mechanizovanej prápornej skupiny, Sily rýchlej reakcie VJTF 2020“.

Poslaním opravárenského práporu je podieľať sa na zabezpečení obrany Slovenskej republiky, byť pripravený na nasadenie k zabezpečeniu všestrannej technickej podpory kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky na poskytnutie vojenskej podpory určeným orgánom štátnej správy pri vedení nevojenských operácií a riešenie krízových situácií. Úlohou práporu je vykonávať opravy výzbroje, techniky a materiálu pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Pripravovať sa na nasadenie v záujmovej oblasti NATO a EÚ pre plnenie úloh vykonávania bežných opráv, rutinnej a štandardnej údržby, podporu pri vyslobodzovaní poškodenej techniky v prospech síl vyslaných na vedenie mnohonárodnostných vojenských operácií a plnenie úloh vyplývajúcich z Host Nation Support (HNS).

Opravári v Martine pokračujú v tradícii plnenia záväzkov Slovenskej republiky svojim nasadením v zahraničných operáciách. Príslušníci práporu sa zúčastnili misií UNPROFOR - bývalá Juhoslávia, UNFICYP - Cyprus, KFOR - Kosovo, UNDOF - Golanské Výšiny, Enduring Freedom – Kuvajt, EUFOR – ALTHEA – Bosna a Hercegovina, ISAF Afganistan, RS Afganistan, UNTAES – Juhoslávia, UNMEE – Eritrea-Etiópia, Iracká sloboda – Irak, NTCBI Irak. V roku 2013 vyčleňoval prápor skupinu dielenských špecialistov do misie ISAF Afganistan kde cvičili a trénovali príslušníkov Afganských bezpečnostných síl v oblasti údržby a opráv 122mm húfnic D-30. Počas svojho pôsobenia vyškolili 12 inštruktorov a opravili 40 kusov húfnic. V roku 2018 vyčleňoval prápor profesionálnych vojakov do nebezpečného Iraku, kde opravári vyškolili 50 dielenských špecialistov a 3 inštruktorov na opravy bojových vozidiel pechoty BVP-1. Prápor vyčleňoval a v súčasnosti vyčleňuje družstvo dielenských špecialistov do operácie Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku. V oblasti výcviku sa opravárenský prápor každoročne zúčastňuje množstva vojenských cvičení s domácimi i zahraničnými partnermi. Medzi najvýznamnejšie medzinárodné cvičenia patrí Capable Logistician 2013, Slovenský štít 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ďalej sme sa podieľali na vyčlenení vojakov na cvičenia Balaton 2015, Ground Pepper 2014, Black Bear, Logex. V domácom prostredí sa opravári zúčastňujú významných cvičení, najmä vyčlenenými príspevkami do mechanizovaných práporných skupín. Svoje dobré meno v očiach verejnosti si opravári dlhodobo budujú pomocou obyvateľstvu v núdzi. Príslušníci práporu sa podieľali na pomoci obyvateľstvu počas odstraňovania následkov živelných pohrôm aj mimoriadnych udalostiach ako napríklad: snehová kalamita Vysoké Tatry, Orava, pri povodniach - Martin - Priekopa, Trstice, Malé a Veľké Leváre, Istebné, po výbuchu Vojenského opravárenského podniku Nováky. Technickú pomoc a prostriedky sme poskytli pri likvidovaní lesných požiarov v muničnom sklade Poprad-Kvetnica. I tento rok sme sa aktívne angažovali pri plnení úlohy domáceho krízového manažmentu pri pomoci obyvateľstvu s Covidom 19 nasadením v operáciách Triduum, Kontinuita, Kuriér, Spoločná hradba a Spoločná zodpovednosť, kde sme najazdili cca 50 000 km a previezli 30 ton materiálu a 600 osôb. Súčasťou pozitívnej prezentácie opravárenského práporu na verejnosti je aj každoročná zbierka pre detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici, ktorá bola v roku 2019 vyhlásená ako Vojenský čin roka v kategórii pomoc verejnosti. Humanitárny rozmer má aj tradičná „Opravárenská kvapka krvi “, kde má darcovstvo krvi medzi vojakmi v Martine dlhodobú tradíciu.

Za úspechmi opravárenského práporu stoja ľudia, ktorí tento prápor budovali a ďalej budujú. Medzi tých, ktorí sú v povedomí príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky si naše uznanie zasluhujú možno najviac:  už nebohý nadrotmajster Tomáš Német - ktorý bol za činnosť počas svojho nasadenia v operácii v Afganistane odmenený ministrom obrany Slovenskej republiky Martinom Glváčom uvedením do siene slávy Ministerstva obrany Slovenskej republiky,  nadrotmajster Ján Zavadský – ktorý bol ocenený za záchranu života v ankete Vojenský čin roka.

Ďalej medzi tých, ktorí prispeli pri budovaní a šírení dobrého mena opravárenského práporu vzorným plnením služobných povinnosti patria najmä: major Róbert Kerekeš, nadrotmajster Rastislav Puškáš, kapitán Marián Kubica, nadporučík Tomáš Arvay, rotmajster Peter Petrenka, rotný Milan Červeník, rotmajster Alexander Záhon, rotmajster Jakub Jaroš, rotná Lucia Polláková, nadrotmajster Marek Mišota, rotmajster Pavel Kresan, rotmajster Ivan Pekarík, rotný Pavol Prievara, rotmajster Ján Ligas, desiatnik Michal Herich, čatár Marián Rapán, kapitán Pavol Tkáč, rotný Boris Skucok, čatár Dávid Dzurek, kapitán Peter Šmajda, rotmajster Jaroslav Mižík, kapitán František Salenka, rotmajster Peter Vetrák, rotmajster Miroslav Hyrlik či rotmajster Radovan Veterník.

Velenie opravárenského práporu nezabúda ani na svojich bývalých kolegov. Prispieva k udržaniu vrelých vzájomných vzťahov s bývalými príslušníkmi ozbrojených síl, kde sa v priestoroch opravárenského práporu pravidelne organizuje stretnutie členov Klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky – Martin-Podháj.

Príslušníci opravárenského práporu, buďme hrdí na náš prápor, na jeho bohatú históriu. Pokračujme v rozvíjaní a v šírení dobrého mena práporu v prospech nielen ozbrojených síl, ale aj širokej verejnosti.


medaila medaila

Autor: oppr - Dátum: 03.12.2020
Čítanosť: 1002
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share