Preskocit navigáciu

Veliaci poddôstojník Ve bbz


štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK

Veliaci poddôstojník Ve bbz  štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK

Veliaci poddôstojník bbz Trenčín

šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK

tel.: 0960 339 604, email: milan.pavlik@mil.sk

Narodil sa 31. decembra 1973 v Kežmarku.

Vzdelanie : vysokoškolské
1988 – 1992, SŠ – VSŠ-PVO L.MIKULÁŠ, odbor rádio-elektronický boj
1999 – 2002, VŠ – Prešovská univerzita, odbor vychovávateľstvo 3r., Bc.
2002 – 2004, VŠ – Univerzita Konštantína filozofa v NITRE, odbor vychovávateľstvo 2r., Mgr.

Kurzy:
2004 Kurz odovzdávania správ o RCHB situácii podľa ATB 45B
2005 Kurz bezpečnostného zamestnanca
2007 Kurz inštruktorov základného vojenského výcviku
2010 Kurz štábnych nadrotmajstrov OR-9
2013 Kurz vojenskej pedagogiky

Znalosť cudzieho jazyka
STANAG 1 anglický jazyk

Vykonávané funkcie:
1.4.1993 – 1.10.1995 Náčelník dielne opráv výzbroje, technickej opravovne, VVP Kežmarok
1.10.1995 – 31.8.1999 Technik dielne opráv RL techniky, ČMTZ, VVP Kežmarok
31.8.1999 – 1.10.2001 Náčelník dielne opráv RL techniky, ČMTZ, VVP Kežmarok – Záľubica
1.10.2001 – 30.6.2003 Technik batérie zabezpečenia strelieb, VVP, Výcvikovej základne PVO, Poprad – Záľubica
1.7.2003 – 31.12.2004 Starší práporčík štábu, Výcvikovej základne PVO Poprad – Záľubica
1.1.2004 – 31.3.2006 Starší práporčík štábu, Výcvikového zariadenia Kežmarok
1.4.2006 – 30.6.2006 Starší inštruktor inštruktorov výcviku, výcvikovej roty, ZVŠ Martin
1.7.2006 – 28.2.2009 Veliaci poddôstojník, výcvikovej roty, ZVŠ Martin
1.3.2009 – 30.6.2009 Veliaci poddôstojník, roty podpory velenia, OVŠ PVO, KIS a EPs Mokraď
1.7.2009 – 28.2.2011 Veliteľ kurzu odborného výcviku, Poddôstojníckej akadémie, PrápV Martin
1.3.2011 – 31.12.2013 Veliteľ Poddôstojníckej akadémie, PrápV Martin
1.1.2014 – 16.9.2014 Veliaci poddôstojník, Veliteľstvo brigády bojového zabezpečenia, VBrBz Trenčín
17.9.2014 – 23.9.2015 Veliaci poddôstojník sektorového veliteľstva Jednotky MS OSN – UNFICYP Cyprus
24.9.2015 – Veliaci poddôstojník, Veliteľstvo brigády bojového zabezpečenia, bbz Trenčín 
 

Vyznamenania a ocenenia:
- Medaila "Pamätná medaila Pozemných síl OS SR" (2016)
- Pamätný odznak veliteľa Mlfpr v Hlohovci, (2015)
- Odznak „Vojnový veterán“, MO SR, (2015)
- Medaila „Za službu v mierových a pozorovateľských misiách“ I. stupňa, NGŠ OS SR, (2015) 
- Medaila „UNFICYP I. a II. Stupňa, veliteľ misie UNFICYP, (2015)
- Pamätná medaila veliteľa sektoru 4 pri príležitosti 50 výročia misie UNFICYP, (2014)
- Medaila „Za vernosť OS“ I. stupňa, NGŠ OS SR, (2014)
- Pamätná medaila „k 20. výročiu vzniku OS SR“, (2013)
- Pamätný odznak veliteľa DopPr v Hlohovci, (2013)
- Pamätný odznak veliteľa MLFZZ Západ v Nemšovej, (2013)
- Pamätný odznak veliteľa SVaP OS SR, (2013)
- Čestný odznak OS SR III. Triedy, NGŠ OS SR, (2011)
- Pamätný odznak k 50. výročiu vzniku VÚ 4444, (2011)
- Pamätný odznak za výstavbu Mlfpr v Hlohovci, (2011)
- Pamätný odznak veliteľa ZVŠ v Martine, (2009)
- Medaila „Za vernosť OS“ II. stupňa, NGŠ OS SR, (2006)
  
- Ocenený veliteľom spoločného veliteľstva Maďarských obranných síl, (2015)
- Ocenený veliteľom misie UNFICYP, (2015)
- Vecný dar, NGŠ OS SR, (2012)
- Vecný dar, NGŠ OS SR, (2008)
- Vecný dar veliteľa Veliteľstva výcviku Martin, (2008)
- Vecný dar veliteľa Výcvikového zariadenia Kežmarok-Záľubica, (2005)

Je ženatý, má 2 deti.

Skočiť na menu
Share