Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Veliteľ brigády bojového zabezpečenia objasnil smerovanie brigády do ďalšieho obdobia

Veliteľ brigády bojového zabezpečenia objasnil smerovanie brigády do ďalšieho obdobia
26.02.2014Čerstvo ustanovený veliteľ brigády bojového zabezpečenia (BrBZ) plukovník Jozef Ševčík si dnes 26 februára 2014 po prvý krát spoločne zasadol za rokovací stôl spolu s ...

Deviata rotácia smeruje do operácie EUFOR ALTHEA

Deviata rotácia smeruje do operácie EUFOR ALTHEA
25.02.2014      V priestoroch veliteľstva brigády bojového zabezpečenia (VBrBZ) v Trenčíne sa 25.februára 2014 uskutočnila finálna príprava pre vyslaním...

Návšteva hlavného poddôstojníka Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Návšteva hlavného poddôstojníka Ozbrojených síl Slovenskej republiky
13.02.2014Veliteľstvo Brigády bojového zabezpečenia vo štvrtok 13. februára navštívil hlavný poddôstojník Ozbrojených síl Slovenskej republiky štábny nadrotmajster Vladimír Belu...

Brigáda bojového zabezpečenia pod novým velením

Brigáda bojového zabezpečenia pod novým velením
03.02.2014  Plukovník gšt. Ján Žarnovický odovzdal 31.januára 2014 velenie Brigády bojového zabezpečenia (BrBZ) svojmu nástupcovi plukovníkovi Jozefovi Ševčíkovi za prítom...

Prvá návšteva veliaceho poddôstojníka VBrBZ

Prvá návšteva veliaceho poddôstojníka VBrBZ
16.01.2014V dňoch 14. a 15. januára 2014 navštívil nový veliaci poddôstojník Veliteľstva brigády bojového zabezpečenia štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK priamo po...

PF 2014

PF 2014
19.12.2013Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní...

Pripomenuli sme si deň boja za slobodu a demokraciu

Pripomenuli sme si deň boja za slobodu a demokraciu
18.11.2013Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý je spätý so začiatkom demokratických zmien Slovenska, si pripomenuli 17. novembra v Trenčíne príslušníci veliteľstva brigády bo...

Vznikla brigáda bojového zabezpečenia

Vznikla brigáda bojového zabezpečenia
04.11.2013Veliteľstvo spoločnej logistickej podpornej skupiny Síl výcviku a podpory OS SR (VSLPS) je od 31. okóbra 2013 minulosťou. Zaniká v rámci reorganizačných zmien, ktoré p...

Funkcionári SLSP návštívili 14. brigádu logistickej podpory Armády Českej republiky

Funkcionári SLSP návštívili 14. brigádu logistickej podpory Armády Českej republiky
24.10.2013Pracovnú návštevu 14. brigády logistickej podpory (14. brlogp) Armády Českej republiky uskutočnil 14. - 18. októbra v českých Pardubiciach veliteľ Spoločnej logisticke...

Národné hodnotenie NSE pre 22. mprsk

Národné hodnotenie NSE pre 22. mprsk
11.10.2013Spoločná logistická podporná skupina je zapojená do cvičenia „SPOLOČNÁ VÝZVA – COMMON CHALLENGE 2013 v rámci hodnotenia bojovej pripravenosti jednotiek dek...

Veliteľ JLSG navštívil NSE 22. mprsk v Martine

Veliteľ JLSG navštívil NSE 22. mprsk v Martine
11.10.2013Príslušníci, zaradení do NSE 22. mprsk, v dňoch od 7. do 10. októbra 2013 absolvovali  v priestoroch Opravárenského práporu v Martine veliteľsko-štábne cvičenie s...

Úspešný návrat 6. rotácie slovenského kontingentu z Bosny a Hercegoviny

Úspešný návrat 6. rotácie slovenského kontingentu z Bosny a Hercegoviny
03.10.2013Slávnostné privítanie príslušníkov 6. rotácie slovenského kontingentu v misii EUFOR - ALTHEA sa uskutočnilo 25. septembra v Novej Polianke. Nástup sa uskutočnil pod ...

Slávnostné zhromaždenie

Slávnostné zhromaždenie
20.09.2013V rámci osláv 20. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa dňa 20. septembra 2013 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie veliteľa Spoločnej logistickej podp...

1. fáza národného hodnotenia pripravenosti NSE pre 22.mprsk

1. fáza národného hodnotenia pripravenosti NSE pre 22.mprsk
20.09.2013Prvá fáza národného hodnotenia pripravenosti NSE pre 22.mprsk s využitím metodických postupov CREVAL sa uskutočnila dňa 17. septembra 2013. Previerkový tím, pod vele...

Slávnostný nástup 8. rotácie príslušníkov EUFOR ALTHEA

Slávnostný nástup 8. rotácie príslušníkov EUFOR ALTHEA
12.09.2013  Pod velením veliteľa spoločnej logistickej podpornej skupiny plukovníka Jána Žarnovického sa 12. septembra 2013 v priestoroch Multifunkčného práporu Hlohovec sa...
Zdroj: vslps

Detská univerzita Komenského 2013

Detská univerzita Komenského 2013
12.07.2013Budovanie provizórnych prístreškov, úprava a čistenie vody a zakladanie ohňa najviac zaujímalo účastníkov  Detskej univerzity Komenského 2013 počas Army...

Povýšenie do vojenskej hodnosti major a ocenenie za darcovstvo krvi

Povýšenie  do vojenskej hodnosti major a ocenenie za darcovstvo krvi
31.05.2013V posledný májový deň sa príslušníci veliteľstva Spoločnej logistickej podpornej skupiny (SLPS) stretli na slávnostnom nástupe, kde na základe Personálneho rozkaz...

Dopravný prápor opäť úspešne certifikoval NSE

Dopravný prápor opäť úspešne certifikoval NSE
24.05.2013Príslušníci národného podporného prvku (NSE) - deklarovaného príspevku do Síl rýchlej reakcie NATO (NATO Response Forces – NRF) absolvovali v dňoch 13. &nda...

Životné jubileum a odchod príslušníčky VSLPS

Životné jubileum a odchod príslušníčky VSLPS
02.04.2013Dôvodom slávnostného zhromaždenia, ktoré sa konalo 28. marca na Veliteľstve Spoločnej logistickej podpornej skupiny (VSLPS) v  Trenčíne, bolo okrúhle životné jubi...

Veliteľské zhromaždenie Spoločnej logistickej podpornej skupiny

Veliteľské zhromaždenie Spoločnej logistickej podpornej skupiny
22.03.2013  Splnenie úloh výcvikového roka 2012 vyhodnotili príslušníci Spoločnej logistickej podpornej skupiny (SLPS) 21. marca 2013 v Hlohovci na veliteľskom zhroma...

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Skočiť na menu
Share