Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie Spoločnej logistickej podpornej skupiny


Veliteľské zhromaždenie Spoločnej logistickej podpornej skupiny  

Splnenie úloh výcvikového roka 2012 vyhodnotili príslušníci Spoločnej logistickej podpornej skupiny (SLPS) 21. marca 2013 v Hlohovci na veliteľskom zhromaždení veliteľa SLPS.

Veliteľského  zhromaždenia, ktoré sa konalo v Multifunkčnom prápore sa zúčastnili hlavní funkcionári Veliteľstva spoločnej logistickej podpornej skupiny, velitelia a hlavní funkcionári priamo podriadených  útvarov.

Na úvod zhromaždenia zástupca veliteľa SLPS podplukovník Róbert Kecső privítal všetkých prítomných a tlmočil poďakovanie veliteľa plukovníka Jána Žarnovického za vykonanú prácu vo výcvikovom roku 2012. V prvej spoločnej časti veliteľského zhromaždenia náčelník štábu podplukovník Ivan Slovjak v krátkosti objasnil plnenie hlavných úloh SLPS v roku 2013. Nasledovali odborné prednášky na témy: aktuálne bezpečnostné prostredie vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, príprava cvičenia Capable Logistician 2013 a optimalizácia štruktúr SLPS v zmysle záverov Strategického hodnotenia obrany.

V ďalšej časti podplukovník Kecső vyhodnotil úroveň plnenia úloh na podporu priorít náčelníka GŠ a hlavných úloh SLPS vo výcvikovom roku 2012 a v závere objasnil zámer plnenia úloh vo výcvikovom roku 2013. Na veliteľskom zhromaždení sa zúčastnil aj náčelník Odboru operácií Veliteľstva Síl výcviku a podpory plukovník Ján Marek, ktorý tlmočil poďakovanie veliteľa Síl výcviku a podpory brigádneho generála Ľubomíra Svobodu za prácu SLPS odvedenú v prospech ozbrojených síl v roku 2012. Plukovník Marek analyzoval aj súčasnú situáciu v Silách výcviku a podpory a príslušníkov SLPS oboznámil s víziou ďalšieho smerovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na záver dopoludňajšieho programu plukovník Marek udelil disciplinárne odmeny za plnenie úloh a povinností počas výcvikového roka 2012 vybraným príslušníkom SLPS.

           V popoludňajších hodinách pokračoval program odborným zhromaždením náčelníka Oddelenia operácií, náčelníčky Oddelenia rozvoja spôsobilosti a náčelníka Oddelenia pre podporu operácií s cieľom vyhodnotiť splnenie úloh minulého roka v ich odbornej zodpovednosti a pripraviť hlavných funkcionárov na realizáciu plnenia stanovených cieľov a úloh v roku 2013.


Veliteľské zhromaždenie Spoločnej logistickej podpornej skupinyVeliteľské zhromaždenie Spoločnej logistickej podpornej skupinyVeliteľské zhromaždenie Spoločnej logistickej podpornej skupiny

Autor: npor. Fričová , Foto: SLPS - Dátum: 22.03.2013
Čítanosť: 6075
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share